Vad menas med ”Sexuella Minoriteter”?

I stadgarna definieras Sexuella minoriteter enligt följande:

Som sexuella minoriteter räknas de personer i samhället som ägnar sig åt sexuella aktiviteter som kan anses gå emot samhällsnormen, och som har en stark identitetsbildande verkan på personerna, exempelvis BDSM-utövare, fetischister, polyamorösa mfl. som idag inte har ett juridiskt skydd.

Kortfattat innebär detta att alla sexualiteter som inte idag har ett juridiskt skydd inkluderas (de som räknas in under lagen är homo-, bi-, och heterosexuella). 

Ställer vi oss bakom pedofili, koprofili, nekrofili, och dylika sexualiteter?

Vi ställer oss bakom alla människors rätt att ha den sexualitet de har, även de som vi själva skulle anser som svåra. 

Däremot kommer vi inte ställa oss bakom några övergrepp, utan verkar för att sexualitet ska uttryckas under entusiastiskt samtycke, och hur man kan samtycka är reglerat i lagen.
Ett övergrepp är alltid ett övergrepp, men vi anser inte att tankar och fantasier ska klassas som övergrepp.

Varför har ni startat den här föreningen? Det finns väl andra som redan jobbar med det här?

Visserligen har både RFSL och RFSU ibland engagerat sig i frågor kring sexuella minoriteter, men de är var och en specialiserade på sina egna nischer och det arbetet gör de bra. Sexuella minoriteter hamnar dock ofta i skymundan, och därför ville vi skapa en föreningen som enbart är inriktad på dessa.

Vi har i dagsläget inget samarbete med de andra förbunden, men är absolut öppna för, och välkomnar, sådana samarbeten i framtiden.

Varför måste folk visa upp sin sexualitet, kan man inte hålla det i sängkammaren?

Riktigt så enkelt är det inte.
Att ha en viss sexualitet spiller över i hela livet, inte bara i sängkammaren. För vissa handlar det enbart om sex, för andra om en livsstil. Vi anser att man behöver känna sig fri att leva sitt liv utan att behöva ursäkta sin sexualitet eller riskera att bli diskriminerad.

Många lever sina liv i rädsla för att bli upptäckta och upplever en stark minoritetsstress i vardagen. Att inte våga berätta att man lever ihop med flera partners, eller ägnar sin fritid åt att tillverka latexkläder för sin fetisch, är exempel på detta.

Hur kommer det sig att ni har med polyamori? Det är väl ingen sexualitet?

Nej, kanske inte så som vi är vana att tänka på sexualitet som något man gör med en annan person. Här har vi dock resonerat som så, att även om det inte  enbart handlar om sex, så gör de flesta sexualiteter inte det heller. Det handlar om hur man lever sitt liv, med vem/vilka och på vilka premisser. Vi tänker att polyamorösa är människor med förmågan att dela sitt liv med flera personer, och därmed faller det in under tanken om en identitetsskapande livsstil som innefattar någon form av intimitet.

Dessutom saknar de samma lagliga stöd och existensberättigande i lagens mening, som andra sexuella minoriteter, och därmed anser vi det vara viktigt att även de får en representant som kämpar för dem.