Vi vill:

  • att alla sexuella och relationella minoriteter ska ha samma rätt till skydd enligt diskrimineringslagen som andra minoriteter har.
  • att flersamma ska ha rätt att omfattas av sambolagen.
  • att flersamma ska ha möjlighet att ingå äktenskap med samtliga partners.
  • att sexuella och relationella minoriteter ska ha en naturligt del i sexualundervisningen i grundskolan.

Hur vi ska åstadkomma det:

  • genom att sprida information om sexuella och relationella minoriteter i olika kanaler.
  • genom att påverka politiker och beslutsfattare.
  • genom opinionsbildning i olika media.