Vad gör RFSM?

Vi står upp för sexuella minoriteters rättigheter i samhället eftersom det på många områden är väldigt eftersatt. 

Vi tillhandahåller upplysning om sexuella minoriteter och kommer att stödja forskning på området.

Vi vill också att  ungdomars syn på sexuella minoriteter inte ska komma från pornografin, utan från kunniga personer under utvecklande samtal.

’Vi verkar opinionsbildande i de frågor som faller under föreningens område, genom att bl.a. på olika sätt synas i media.

Allt detta kan kokas ner till ”skamlös utlevnad under entusiastiskt samtycke”

Som sexuella minoriteter räknas de personer i samhället som ägnar sig åt sexuella aktiviteter som kan anses gå emot samhällsnormen, och som har en stark identitetsbildande verkan på personerna, exempelvis BDSM-utövare, fetischister, polyamorösa mfl. som idag inte har ett juridiskt skydd.

 

Vad gör vi inte?

Vi ställer oss aldrig bakom någon form av övergrepp.

Vi tar inte ställning i andra politiska frågor än de som rör våra medlemmar och deras rättigheter.

Vi ställer oss aldrig bakom någon form av förtryck eller tvång, varken på individnivå eller på gruppnivå.