You are currently viewing Call to arms

Call to arms

Det är dags nu.
Det är dags för alla sexuella och relationella minoriteter att resa sig och kräva det liv som givits oss. Det är dags att vi får samma lagliga skydd och samma rättigheter som alla andra tar så självklart. Det är dags att sluta gömma sig, skämmas och verka i det fördolda. Det är dags att kliva fram i ljuset och låta våra röster höras.
Vi ska synas.
Vi ska höras.
Vi ska vara modiga.
Vi ska vara stolta.
Vi ska kräva vår rätt.
Det är 12 år sedan vi friskförklarades. Ändå behandlas vi som sjuka, perversa, avarter. Det får vara slut med det nu. Hur lång tid ska det ta innan även vi skyddas under diskrimineringslagen? Hur lång tid ska det ta innan den som lever ihop med flera ska slippa prioritera sina partners och välja vem hen älskar mest och som ska inneha arvsrätten? Hur lång tid ska det ta innan Sverige åter blir det föregångsland för mänskliga rättigheter som det en gång var?
Det har redan tagit för lång tid. Vi ska få det att hända. Ingen ska säga att de inte hört eller sett oss. Ingen ska kunna säga att de inte längre ser orättvisorna.
Det är dags nu.
 
Gör skillnad du också. Anslut dig till Riksförbundet För Sexuella Minoriteter, och hjälp oss i kampen.

Lämna ett svar