You are currently viewing Skärpt lag mot kärlek

Skärpt lag mot kärlek

Idag uttalar sig justitieminister Morgan Johansson till Sveriges Radio, angående månggiften att: ”Jag tycker inte att vi ska ha den här typen av förfaranden i Sverige. Det strider mot våra grundläggande jämställdhetspolitiska strävanden” (Sveriges Radio). Han fortsätter att prata om att bigami (dubbelgifte) i svensk lag alltid varit förbjudet och därför behöver fortsätta vara det. Detta anser vi vara något bakåtsträvande och långt ifrån jämställt.

Naturligtvis anser vi att påtvingade äktenskap är fel, det vill vi vara tydliga med att påpeka. Men tvång bör gå under annan lagstiftning än just äktenskapslagstiftningen.

I Sverige finns många människor som lever i flersamma relationer. Dessa relationer kan se ut på många olika sätt, men många gånger finns en kärlek mellan flera eller samtliga av parterna som i dagsläget inte kan uttryckas i form av äktenskap. Hur ser Morgan Johansson, och regeringen, på polyamori egentligen? Jag skulle väldigt gärna ha ett svar på det, då detta är en av de frågor vi som förening driver. Vad i månggiftet är det som Morgan Johansson vänder sig emot och upplever så kraftigt att det med lag måste förbjudas? Är det andra människors kulturer? Religion? Handlar det enbart om att försöka stoppa samhällets utveckling till ett mer kärleksfullt och accepterande samhälle? Jag vill verkligen veta.

Det finns i dagsläget ett behov av att få en bredare äktenskapslagstiftning där flersamheten får ta plats och det får vara tillåtet att gifta sig med samtliga kärlekspartners, oavsett juridiskt kön. I dagsläget uttrycker många flersamma en förtvivlan över att behöva välja vilken partner de ska gifta sig med, då de lever ihop med, och älskar, flera. Vad kommer det sig att äktenskapet enbart ska vara till för att förena två människor, när många människor kan uppleva och uttrycka kärlek till flera?

/Beatrice Lindéh
Ordförande i RFSM
ordforande(a)rfsm.se

Lämna ett svar